Як буде відображено на рахунках обліку таку господарську операцію: “Випущена з виробництва готова продукція надійшла до складу”?

1. Дт - 201 Матеріали Кт- 23 Виробництво

2. Дт - 23 Виробництво Кт - 26 Готова продукція

3. Дт - 26 Готова продукція Кт – 23Виробництво

4. Дт -26 Готова продукція Кт – 201 Матеріали

Яку проводку необхідно скласти при нарахування заробітної плати робітнику наладчику загальновиробничого обладнання?

1. Д 91 Загальновиробничі витрати» К 131 Знос основних засобів.

2. Д 91 «Загальновиробничі витрати» К 66 Розрахунки з оплати праці.

3. Д 10 Основні засоби К 66 Розрахунки з оплати праці.

4. Д 23 «Виробництво» К 66 Розрахунки з оплати праці.

Яким записом на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено доход від реалізації продукції ?

1. Дт – 31 “Поточний рахунок” Кт - 36 “Розрахунки з покупцями”

2. Дт – 31 “Поточний рахунок” Кт – 70 “Доходи від реалізації”

3. Дт – 36 “Розрахунки з покупцями” Кт – 70 “Доходи від реалізації”

4. Дт – 36 “Розрахунки з покупцями” Кт – 79 “Фінансові результати”

38. До загальновиробничих не Як буде відображено на рахунках обліку таку господарську операцію: “Випущена з виробництва готова продукція надійшла до складу”? відносяться такі витрати:

1. Заробітна плата директора.

2. Заробітна плата наладчика виробничого обладнання.

3. Амортизація виробничого обладнання.

4. Витрати на освітлення будинку цеху.

За якою з перелічених оцінок відображається заборгованість покупцям?

1. За плановими цінами

2. За плановою собівартістю

3. За фактичною собівартістю

4. За договірними цінами

На якому рахунку визначається прибуток від основної господарської діяльності підприємства за звітний період?

1. 441 Прибуток нерозподілений

2. 791 Результат основної діяльності

3. 901 Собівартість реалізованої продукції;

4. 42 «Додатковий капітал»

Визначить собівартість випущеної готової продукції, якщо відомо, що залишок незавершеного виробництва на початок місяця складав 5100 грн, на кінець місяця - 6200 грн., витрати за місяць - 24000 грн.

1. 22900 грн.

2. 24000 грн.

3. 29100 грн.

4. 25100 грн.

Визначить фінансовий результат від основної діяльності підприємства, якщо відомо, що у звітному періоді підприємство Як буде відображено на рахунках обліку таку господарську операцію: “Випущена з виробництва готова продукція надійшла до складу”? одержало дохід від реалізації продукції в розмірі 120000 грн. (у т.ч. ПДВ 20000 грн.). Собівартість реалізованої продукції дорівнювала 17000 грн. Адміністративні витрати склали 6000 грн., витрати на збут - 2000 грн., загальновиробничі витрати - 8000 грн.

1. Прибуток - 75000 грн.

2. Прибуток - 87000 грн.

3. Збиток - 2000 грн.

4. Прибуток - 67000 грн.

Яка бухгалтерська проводка складається під час списання збутових витрат на фінансовий результат?

1. Д – 44 “Нерозподілений прибуток” К – 93“Витрати на збут”;

2. Д – 93“Витрати на збут” К – 79 “Фінансові результати”;

3. Д – 79 “Фінансові результати” К – 93“Витрати на збут”

4. Д - 26 «Готова продукція» К – 93 «Витрати на збут»

Яку бухгалтерську проводку треба скласти при відображенні збитку?

1. Д 442 “Непокриті збитки” К 79 “Фінансові результати”.

2. Д 43 “Резервний капітал” К 441 “Непокриті збитки”.

3. Д 79 “Фінансові результати Як буде відображено на рахунках обліку таку господарську операцію: “Випущена з виробництва готова продукція надійшла до складу”?” К 441 “Нерозподілені прибутки”.

4. Немає правильної відповіді


documentatpvhoz.html
documentatpvozh.html
documentatpvwjp.html
documentatpwdtx.html
documentatpwlef.html
Документ Як буде відображено на рахунках обліку таку господарську операцію: “Випущена з виробництва готова продукція надійшла до складу”?