Загальна схема таблиці частот 2x2

Тема 11. аналіз таблиць взаємної зв'язаності

План

Значення таблиць взаємної зв’язаності

Коефіцієнти взаємної зв'язаності Пірсона та Чупрова

Коефіцієнт контингенції

Інші модифікації коефіцієнтів взаємної зв'язаності Пірсона та Чупрова

Питання для самоконтролю

Література

Значення таблиць взаємної зв’язаності

Взаємозв'язки між атрибутивними ознаками аналізуються на підставі таблиць взаємної зв'язаності (взаємозалежності). Таблицею взаємної зв’язностіназивається таблиця, яка містить зведену числову характеристику сукупності, яка вивчається по двох та більше атрибутивним (якісним) признакам або комбінації кількісних та атрибутивних ознак.

Таблиці взаємної зв’язностіотримали найбільше розповсюдження при вивченні соціальних явищ та процесів: суспільного думки, рівня и образа життя, суспільно-політичного строю и т. д.

Найбільш простим видом таблиць взаємної зв’язностіє Загальна схема таблиці частот 2x2 таблиця частот 2x2.

Загальна схема таблиці частот 2x2

В1 В2 Всього
А1 f11 f12 f10
А2 f21 f22 f20
Всього f01 f02 f00

Побудування такої таблиці виходить із припущення, що відповіді респондентів або атрибутивні признаки, що аналізується будуть приймати тільки два значення А1 и А2, B1 и В2. Внутрішнє цифрове наповнення таблиці представляють частоти (fij), які обладають одночасно i-м (i = 1, 2) значенням одного (Аi) и j-м (j = 1, 2) значенням (Bj) іншого якісного признака.

Підсумкова графа та строка містять інформацію про кількісний розподіл сукупності відповідно по А и В атрибутивним признакам.

Для більш повного опису та аналізу явищ та процесів, які Загальна схема таблиці частот 2x2 характеризують атрибутивні признаки, використовується таблиці взаємної зв’язності більшої розмірності: i х j де i = 1, 2, ..., к - число варіантів значень (наприклад, відповідей респондентів и т. д.) одного признака (наприклад, признака А); j = 1, 2, …, n - число варіантів значень другого признака (В).

Загальна схема взаємної зв’язності більшої розмірності

В1 В2 Вj Всього
А1 f11 f12 f1j f10
А2 f21 f22 f2j f20
Аi fi1 fi2 fij fi0
Всього f01 f02 f0j f00

Принцип взаємної зв’язності найбільш ефективний при виявленні та оцінки взаємозв’язків та взаємозалежностей між соціальними явищами та процесів.

Як приклад розглянемо дані таблиці 10.1, в якій приведені результати Загальна схема таблиці частот 2x2 соціологічного опиту населення щодо намірів брати участь у торгах на ринку цінних паперів. Тих, хто не боїться ризикувати, класифікували як ризикованих інвесторів, тих, хто не уявляє ризику без гарантій – обережними, а хто його уникає взагалі – неризикованими.

Частоти комбінаційного розподілу респондентів за віком і схильністю до ризику концентруються навколо діагоналі від верхнього лівого кута в нижній правий. Серед молодих більшість готова ризикувати на ринку цінних паперів, в середній віковій групі готовий ризикувати один із п'яти, а половина не уявляє ризику без гарантій, у третій віковій групі на одного обережного доводиться два неризикованих.

Таблиця 11.1

Розподіл респондентів за віком і Загальна схема таблиці частот 2x2 схильністю до ризикуВік, х років Тип інвестора, у Разом,
Ризиковані Обережні Неризиковані
16 – 30
31 – 50
51 і більше
Разом,

Характер розподілу частот, концентрація їх уздовж головної діагоналі свідчать про наявність стохастичного зв'язку [1]між віком і схильністю до ризику.

Оцінка щільності стохастичного зв'язку ґрунтується на відхиленнях частот умовного й безумовного розподілів, тобто на відхиленнях фактичних частот від теоретичних , пропорційних до підсумкових:

(11.1)

де – підсумкові частоти за ознакою х;

– підсумкові частоти за ознакою у;

– об'єм сукупності

(11.2)

Якби схильність до ризику не залежала від віку, то кількість ризикуючих серед молоді складала б:

,

обережних у другій віковій групі

,

неризикованих у третій віковій групі


documentatpppqv.html
documentatppxbd.html
documentatpqell.html
documentatpqlvt.html
documentatpqtgb.html
Документ Загальна схема таблиці частот 2x2